Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 08/1998/TT-LT hướng dẫn cơ chế đầu tư đối với các dự án thuộc doanh nghiệp của Đảng theo Chỉ thị 31-CT/TW do Ban Tài chính-Quản trị Trung ương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/1998/TT-LT   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Ban Tài chính-Quản trị Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Chu Văn Rỵ, Lê Đức Thuý, Nguyễn Sinh Hùng, Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 01/12/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/12/1998, Ban Tài chính-Quản trị Trung ương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư liên tịch 08/1998/TT-LT hướng dẫn cơ chế đầu tư đối với các dự án thuộc doanh nghiệp của Đảng theo Chỉ thị 31-CT/TW.

NGUYÊN TẮC CHUNG:

1. Các dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh của tỉnh, thành uỷ (bao gồm các dự án đã đầu tư bằng nguồn vốn theo Quyết định số 247/CT ngày 2/7/1992 và các dự án đầu tư mới) nếu có hiệu quả, có khả năng thu hồi vốn thì được vay vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước và thực hiện cơ chế vay - trả (cả gốc và lãi) theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các dự án không mang tính chất sản xuất kinh doanh như xây dựng trụ sở làm việc, nhà in báo Đảng, nếu thật cần thiết sẽ được cân đối đầu tư bằng vốn ngân sách của Nhà nước trong kế hoạch đầu tư hàng năm của tỉnh, thành phố.

99