• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 28/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/08/2016   Số công báo: Từ số 841 đến số 842
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được chi cho các hoạt động sau:

 • Chi lương và các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các khoản đóng góp theo quy định;
 • Chi phụ cấp cho các cán bộ kiêm nhiệm;
 • Chi thuê trụ sở làm việc (nếu có);
 • Chi mua sắm, sửa chữa vật tư văn phòng, tài sản phục vụ hoạt động của Quỹ;
 • Chi thanh toán dịch vụ công cộng phục vụ hoạt động của Quỹ;
 • Chi cho các hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;
 • Chi phí thuê chuyên gia đánh giá cho Hội đồng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;
 • Chi các khoản công tác phí phát sinh đi làm các nhiệm vụ của Quỹ;
 • Các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Doanh nghiệp không được sử dụng nguồn vốn của Quỹ để đầu tư cho các hoạt động khác không gắn với việc phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp hoặc chi trùng lắp cho các hạng mục kinh phí của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được tài trợ bởi các nguồn vốn khác.

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/9/2016.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC

1.945

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
318174