Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 133/1998/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong ngành đường bộ do Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 133/1998/TTLT-BTC-BGTVT   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính   Người ký: Đào Đình Bình, Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 13/10/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/10/1998, Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư liên tịch 133/1998/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong ngành đường bộ.

Đối tượng áp dụng Thông tư này là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực quản lý, sửa chữa đường bộ thuộc Cục đường bộ Việt Nam và các Sở giao thông công chính, giao thông vận tải địa phương, được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập (gọi tắt là Doanh nghiệp công ích Đường bộ). Cục đường bộ Việt Nam thực hiện giao nhiệm vụ, ký kết các hợp đồng, đặt hàng, kiểm tra giám sát, nghiệm thu thanh toán các khối lượng công tác sửa chữa cầu đường bộ cho các doanh nghiệp công ích đường bộ thuộc Trung ương quản lý. Các Sở giao thông công chính, giao thông vận tải địa phương thực hiện giao nhiệm vụ, ký kết các hợp đồng, đặt hàng, kiểm tra giám sát, nghiệm thu thanh toán các khối lượng công tác sửa chữa cầu đường bộ cho các doanh nghiệp công ích đường bộ thuộc địa phương quản lý.

2. Doanh nghiệp công ích Đường bộ có trách nhiệm sử dụng vốn và nguồn lực được Nhà nước giao để thực hiện các nhiệm vụ:

+ Quản lý và sửa chữa công trình cầu đường bộ;

+ Quản lý và thu phí qua cầu đường bộ;

+ Tổ chức phục vụ vượt sông và thu cước qua phà trên hệ thống đường bộ;

+ Sản xuất, lắp đặt, sửa chữa các kết cấu, thiết bị, phương tiện phục vụ an toàn giao thông đường bộ.

3. Ngoài nhiệm vụ công ích được giao, doanh nghiệp công ích Đường bộ có quyền tận dụng đất đai, vốn và tài sản của Nhà nước do doanh nghiệp quản lý và huy động thêm vốn để tổ chức các hoạt động kinh doanh phù hợp với khả năng của doanh nghiệp và nhu cầu của thị trường với điều kiện:

- Được cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp đồng ý bằng văn bản;

- Không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công ích được giao;

- Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định hiện hành;

- Hạch toán riêng phần hoạt động kinh doanh ngoài nhiệm vụ công ích;

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế đối với phần hoạt động kinh doanh thêm theo quy định của pháp luật.

88