• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Thông tư liên tịch 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trương Chí Trung, Đinh Trung Tụng, Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 02/12/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/12/2010   Số công báo: Từ số 735 đến số 736
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư liên tịch 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP

785

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
115660