• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục

 

Thông tư liên tịch 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ   Người ký: Nguyễn Thiện Nhân, Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 14/07/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/08/2008   Số công báo: Từ số 433 đến số 434
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư liên tịch 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV

442

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
68183