• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Giá

Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Văn Hiếu, Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 22/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/08/2016   Số công báo: Từ số 843 đến số 844
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết

Hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo bảng giá đất bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thẩm định bảng giá đất;
 • Tờ trình về việc ban hành bảng giá đất; dự thảo bảng giá đất và báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất;
 • Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các Sở, ngành, cơ quan liên quan;
 • Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Nội dung thẩm định:

 • Thẩm định việc xác định loại xã, loại đô thị; xác định khu vực, vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất;
 • Thẩm định việc áp dụng nguyên tắc định giá đất;
 • Thẩm định việc áp dụng phương pháp định giá đất;
 • Thẩm định sự phù hợp của dự thảo bảng giá đất so với khung giá đất do Chính phủ quy định; kết quả điều tra giá đất thị trường, chênh lệch giá đất tại khu vực giáp ranh;
 • Thẩm định nội dung đánh giá tác động của dự thảo bảng giá đất đến tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, việc thực hiện chính sách tài chính về đất đai và thu nhập, đời sống của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất.

Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT có hiệu lực thi hành từ 08 / 8 / 2016.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT

2.220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317866