• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Tờ trình 393/TTr-BNN-KTHT điều chỉnh nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Văn bản khác 393/TTr-BNN-KTHT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 393/TTr-BNN-KTHT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 17/02/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/02/2011, Bộ NNPTNT đã ban hành Tờ trình 393/TTr-BNN-KTHT điều chỉnh nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát:

- Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai các nội dung của Chương trình MTQG ở các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương; Thừa ủy quyền Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo; tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất.

- Đôn đốc các Bộ, ngành (thành viên Ban Chỉ đạo) rà soát, xây dựng và bổ sung các cơ chế, chính sách để đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để triển khai các nội dung xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trong Bộ thực hiện các nội dung của Chương trình được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Từ khóa: Văn bản khác 393/TTr-BNN-KTHT

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
118963