• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Tuyên bố chung số 11/2005/LPQT về quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi về quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển

Tải về Điều ước quốc tế 11/2005/LPQT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2005/LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 04/01/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/03/2005   Số công báo: Từ số 23 đến số 24
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/11/2005, Tuyên bố chung số 11/2005/LPQT về quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi về quan hệ đối tác vì hợp tác phát triển.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi (sau đây gọi là "hai Bên") đã xem xét tình hình phát triển của mỗi nước trong thời gian qua cũng như mối quan hệ giữa hai nước và nhận thấy rằng:

- Sau gần hai thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã thu được thành công trên nhiều lĩnh vực, bao gồm việc duy trì và củng cố ổn định chính trị - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại, từ đó nâng cao vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế. Những thành công trên đã tạo cơ sở cho Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trung tâm là công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

- Trong m­ười năm dân chủ hóa và tái thiết sau nhiều thập kỷ của chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai, Nam Phi đã đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Là một thành viên của Liên minh Châu Phi, Nam Phi đã tham gia tích cực vào việc giải quyết các xung đột ở Châu Phi, đóng góp vào việc duy trì và củng cố hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới.

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nam Phi đã thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22 tháng 12 năm 1993. Từ đó đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được tăng cường đáng kể trong nhiều lĩnh vực, đóng góp vào sự nghiệp tái thiết và phát triển tại mỗi nước; và

- Sáng kiến của Việt Nam về tổ chức Hội thảo "Việt Nam - Châu Phi: những cơ hội hợp tác và phát triển trong thế kỷ XXI” vào tháng 5 năm 2003, đã tạo cơ sở vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Châu Phi thông qua sáng kiến đối tác mới vì sự phát triển của Châu Phi (NEPAD). Tuy nhiên, còn có rất nhiều cơ hội để tăng cường và củng cố hơn nữa mối quan hệ Việt Nam - Châu Phi theo hướng thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung và đóng góp vào hòa bình và ổn định tại mỗi khu vực và các nơi khác.

Từ khóa: Điều ước quốc tế 11/2005/LPQT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
5114