• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Quốc hội


 

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH về Luật Tổ chức Quốc hội do Văn phòng Quốc hội ban hành

Tải về Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/VBHN-VPQH   Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
Nơi ban hành: Văn phòng quốc hội   Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Ngày ban hành: 07/08/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/08/2012   Số công báo: Từ số 577 đến số 578
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/08/2012, VPQH đã ban hành Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH về Luật Tổ chức Quốc hội.

 Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.

Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân.

Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức bộ máy giúp việc của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Tổ chức, nhiệm vụ của các cơ quan này do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

Từ khóa: Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

468

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
148230