• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ cơ quan ngang Bộ

 

Văn bản hợp nhất 4619/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Văn bản hợp nhất 4619/VBHN-BTP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4619/VBHN-BTP   Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 12/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/2013   Số công báo: Từ số 367 đến số 368
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản hợp nhất 4619/VBHN-BTP

295

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
199613