Tiền lương của người quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng DN vừa và nhỏ

Tiền lương của người quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng DN vừa và nhỏ
Tuyết Hoan
14:47, 25/01/2019

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Theo đó, mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách được xác định theo công thức như sau:

TLbqkh = TLcb + TLcb x Hln

Trong đó:

  • TLbqkh: Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách;

  • TLcb: Mức lương cơ bản của người quản lý chuyên trách;

  • Hln: Hệ số lương tăng thêm so với mức lương cơ bản gắn với mức chênh lệch thu trừ chi. Mức chênh lệch dưới 03 tỷ được tính tối đa bằng 0,3; từ 03 tỷ đến dưới 5 tỷ thì tính tối đa bằng 0,5; từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ thì tính tối đa bằng 0,7; từ 10 tỷ trở lên được tính tối đa bằng 1,0.

Xem chi tiết tại Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 08/3/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

245