Sau khi nghỉ việc, NLĐ đóng BHXH như thế nào?

Khi đang làm việc theo hợp đồng lao động, NLĐ có trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc theo quy định. Vậy, sau khi nghỉ việc, trách nhiệm đóng BHXH của người lao động được thực hiện như thế nào?

BHXH, Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Sau khi nghỉ việc, NLĐ đóng BHXH như thế nào? (Ảnh minh họa)

Như đã biết, sau khi nghỉ việc, NLĐ sẽ được hưởng BHTN từ chế độ BHXH mà NLĐ đã tham gia trong quá trình làm việc. Đồng thời, trong thời gian này, việc tham gia BHXH của NLĐ được thực hiện như sau:

1. Ngừng đóng BHXH

Theo quy định tại Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, trong thời gian sau khi nghỉ việc mà NLĐ chưa tìm được công việc mới thì NLĐ sẽ tạm ngừng đóng BHXH và thực hiện các thủ tục để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Thủ tục bảo lưu thời gian đóng BHXH được thực hiện như sau:

- Hồ sơ đề nghị bảo lưu thời gian đóng BHXH bao gồm:

  • 01 Văn bản đề nghị (Mẫu D01B-TS);

  • 02 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS);

  • Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn;

  • Sổ BHXH;

  • Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).

- NLĐ nộp một bộ hồ sơ như trên đến cơ quan BHXH.

2. Đóng BHXH tự nguyện

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, sau khi nghỉ việc, NLĐ có thể tham gia BHXH tự nguyện để đáp ứng đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, việc đóng BHXH thực hiện như sau:

Đối tượng được tham gia BHXH:

Tại khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên.

Mức đóng BHXH tự nguyện:

Theo quy định tại Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức đóng BHXH tự nguyện được quy định như sau:

Bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Cụ thể:

- Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn: 700.000 đồng/người/tháng theo điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg;

- Mức lương cơ sở tính đến thời điểm hiện nay: 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, sau khi NLĐ nghỉ việc bên cạnh việc bảo lưu thời hạn đóng BHXH thì có thể lựa chọn hình thức đóng BHXH tự nguyện. Nếu việc đóng BHXH tự nguyện đáp ứng đủ thời gian và điều kiện NLĐ có thể được hưởng lương hưu và chế độ tử tuất theo quy định của pháp luật.

Thùy Trâm

1,085

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan