02 phương pháp mô tả đường phân định ranh giới rừng

Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành quy định về phân định ranh giới rừng.

Theo quy định tại Thông tư 31, tùy từng trường hợp cụ thể thì sẽ có phương pháp mô tả đường phân định ranh giới rừng trên thực địa khác nhau, cụ thể:

  • Trường hợp đường phân định ranh giới khu rừng đã có kết quả mô tả hoặc khu rừng liền kề đã mô tả thì sử dụng kết quả mô tả đó.

  • Trường hợp đường phân định ranh giới khu rừng chưa được mô tả, thực hiện như sau: đường phân định ranh giới bắt đầu từ điểm đặc trưng đầu tiên tại điểm cực Bắc của khu rừng, mô tả theo chiều kim đồng hồ, bảo đảm tính liên tục, khép kín trên toàn bộ đường phân định ranh giới rừng. Trường hợp trên đường phân định ranh giới khu rừng không có điểm đặc trưng, sử dụng máy định vị (GPS) để xác định tọa độ và mô tả đường phân định ranh giới theo tọa độ đó.

Cũng theo Thông tư 31, nội dung mô tả gồm các điểm đặc trưng, hướng, tọa độ, khoảng cách giữa các điểm đặc trưng và chiều dài đường ranh giới rừng.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

116

Văn bản liên quan