04 điều kiện của cơ sở đào tạo bổ sung người có bằng y khoa nước ngoài cấp

Ngày 26/12/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 42/2018/TT-BYT quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp.

Theo Thông tư 42, cơ sở đào tạo bổ sung là cơ sở giáo dục đang đào tạo trình độ đại học ngành tương ứng với ngành đào tạo bổ sung và đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Có đủ các điều kiện mở ngành đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Có cơ sở thực hành đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP.
  • Có ít nhất một khóa tốt nghiệp đúng ngành đào tạo bổ sung.

Cũng theo Thông tư 42, đối tượng được đào tạo bổ sung là công dân Việt Nam có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp và được BGDĐT công nhận tương đương trình độ đại học có nhu cầu đào tạo bổ sung để thực hành tại bệnh viện và đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 42/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

143

Văn bản liên quan