04 thông tin phải có về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Ngày 30/3/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính phải bao gồm:

  • Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính:
    • Trường hợp đối tượng vi phạm là cá nhân: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số chứng minh Công an nhân dân hoặc số chứng minh quân nhân hoặc số hộ chiếu; giới tính.
    • Trường hợp đối tượng vi phạm là tổ chức: Tên tổ chức; địa chỉ trụ sở; mã số hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số Giấy phép thành lập/số Đăng ký hoạt động; họ và tên của người đại diện theo pháp luật hoặc chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức.
  • Số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

  • Hành vi vi phạm; hình thức xử phạt, mức phạt; biện pháp khắc phục hậu quả;

  • Cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; chức danh của người ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Xem chi tiết tại Nghị định 20/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

94

Văn bản liên quan