05 yêu cầu khi kết nối với mạng Ngân hàng Nhà nước

Vừa qua, Thông tư 34/2018/TT-NHNN đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành quy định về việc quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, các thông tin trên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là rất quan trọng, do đó việc kết nối với mạng NHNN phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

  • Tuân thủ các quy định về kết nối mạng NHNN.
  • Đảm bảo an toàn bảo mật theo quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động của NHNN đối với các thiết bị đầu cuối, thiết bị mạng và đường truyền kết nối với mạng NHNN.

  • Có đủ trang thiết bị kỹ thuật để kết nối mạng và đảm bảo an toàn bảo mật thông tin trên đường truyền.

  • Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, khả năng quản trị các thiết bị đầu cuối kết nối, trang thiết bị mạng của tổ chức.

  • Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đường truyền, băng thông, chi trả các chi phí kết nối lắp đặt, chi phí thuê bao, chi phí sửa chữa và bảo trì đường truyền kết nối tới NHNN.

Xem chi tiết tại Thông tư 34/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

90

Văn bản liên quan