Thông tư 34/2018/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 34/2018/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 34/2018/TT-NHNN quy định về quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số hiệu: 34/2018/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Kim Anh Ngày ban hành: 24/12/2018 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 34/2018/TT-NHNN quy định về quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MẠNG MÁY TÍNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Kiến trúc mạng Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 4. Nguyên tắc về xây dựng, quản lý và sử dụng mạng Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 5. Tài nguyên và dịch vụ mạng Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 6. Bảo đảm tính sẵn sàng và an toàn hệ thống mạng Ngân hàng Nhà nước
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. Mạng cục bộ Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 7. Quy định về lắp đặt mới, nâng cấp và sửa chữa
 • Điều 8. Quy định về bảo trì, kiểm tra định kỳ và xử lý sự cố
 • Điều 9. Quy định về quản trị và sử dụng
 • Mục 2. Mạng diện rộng Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 10. Quy định về lắp đặt mới, nâng cấp và sửa chữa
 • Điều 11. Quy định về bảo trì, kiểm tra định kỳ và xử lý sự cố
 • Điều 12. Quy định về quản trị và sử dụng
 • Mục 3. Kết nối với mạng Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 13. Quản lý kết nối mạng Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 14. Yêu cầu kết nối với mạng Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 15. Hướng dẫn thực hiện kết nối hoặc thay đổi kết nối với mạng Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 16. Hướng dẫn hủy kết nối với mạng Ngân hàng Nhà nước
 • Mục 4. Kết nối Internet
 • Điều 17. Quản lý kết nối Internet
 • Điều 18. Yêu cầu kết nối Internet
 • Điều 19. Quy định về giám sát và kiểm soát kết nối Internet
 • Điều 20. Quy định về kết nối mạng không dây, thiết bị di động
 • Mục 5. Trách nhiệm trong quản lý và sử dụng mạng Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 21. Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin
 • Điều 22. Trách nhiệm của đơn vị quản lý tài sản
 • Điều 23. Trách nhiệm của người sử dụng
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 01 ĐỀ NGHỊ HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, THAY ĐỔI KẾT NỐI VỚI MẠNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 • PHỤ LỤC 02 ĐỀ NGHỊ HƯỚNG DẪN HỦY KẾT NỐI VỚI MẠNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 34/2018/TT-NHNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 34/2018/TT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 34/2018/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 34/2018/TT-NHNN

Đang cập nhật