Phân tích chính sách

  • Cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá theo nội dung mới từ năm 2020
  • Cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá theo nội dung mới từ năm 2020
  • Dự kiến đến năm 2020, bộ phận những người là cán bộ, công chức, viên chức sẽ được đánh giá chất lượng công việc dựa theo các nội dung tiêu chí mới, quy định này được đề cập tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức do Bộ Nội vụ xây dựng.

Bình luận

Ngân Hàng Hỏi - Đáp Pháp Luật

Án lệ

  • Án lệ số 26/2018/AL
  • Án lệ số 26/2018/AL
  • Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

Trong nước

  • Làm thêm 400 giờ, vui hay buồn đây?
  • Làm thêm 400 giờ, vui hay buồn đây?
  • Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu chia sẻ về việc đồng tình nới rộng khung giờ làm thêm lên 400 giờ 'trong tâm trạng buồn. Bởi vì hiện nay thu nhập của người lao động rất thấp'.

Quốc tế

Tên thành viên

Mật khẩu

Đăng nhập bằng Google
Bộ Luật lao động 2012
Tra cứu diện tích tách thửa đất