Phân tích chính sách

  • Bất cập về miễn hình phạt trong BLHS năm 2015
  • Bất cập về miễn hình phạt trong BLHS năm 2015
  • Miễn hình phạt là việc Tòa án không buộc người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội phải chịu hình phạt về tội phạm mà người hoặc pháp nhân thương mại đó đã thực hiện, khi có đủ các điều kiện do luật định.

Bình luận

Ngân Hàng Hỏi - Đáp Pháp Luật

Án lệ

  • Án lệ số 26/2018/AL
  • Án lệ số 26/2018/AL
  • Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

Trong nước

Quốc tế

Tên thành viên

Mật khẩu

Đăng nhập bằng Google
Bộ Luật lao động 2012