06 nguyên tắc xây dựng, sử dụng mạng Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã ký ban hành Thông tư 34/2018/TT-NHNN quy định về việc quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo như Thông tư 34, việc xây dựng, quản lý và sử dụng mạng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

  • Được thiết kế, xây dựng có khả năng mở rộng và ứng dụng công nghệ mạng tiên tiến, có tính sẵn sàng cao, đảm bảo an toàn, bảo mật và băng thông đáp ứng nhu cầu hoạt động, nghiệp vụ của NHNN.

  • Được thiết kế, xây dựng theo định hướng mạng thông minh, ảo hóa hạ tầng mạng để hướng tới tối ưu hóa công tác quản lý, sử dụng tài nguyên mạng và hướng đến hỗ trợ xây dựng điện toán đám mây của Ngân hàng Nhà nước.

  • Được quản lý tập trung, thống nhất tại Cục Công nghệ thông tin và có sự phân công, phân cấp quản lý cho các đơn vị quản lý tài sản.

  • Người sử dụng chỉ được sử dụng mạng NHNN phục vụ cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

  • Việc sử dụng và chia sẻ thông tin trên mạng NHNN phải tuân thủ quy định của NHNN về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan.

  • Người sử dụng không tuân thủ quy định tại Điều 23 Thông tư 34 sẽ bị tạm ngừng cung cấp dịch vụ mạng NHNN.

Xem chi tiết tại Thông tư 34/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

85

Văn bản liên quan