07 nội dung cần tư vấn cho vợ chồng thụ tinh trong ống nghiệm

Thông tư 57/2015/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo ban hành ngày 30/12/2015 bởi Bộ Y tế đã quy định rõ về việc tư vấn cho vợ chồng về việc thụ tinh trong ống nghiệm.

Theo Thông tư 57/2015/TT-BYT, việc tư vấn cho cặp vợ chồng thụ tinh trong ống nghiệm được quy định như sau:

  • Giải thích quy trình điều trị cho vợ, chồng bao gồm thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, các xét nghiệm, phác đồ kích thích buồng trứng, thời gian dùng thuốc, theo dõi trong quá trình dùng thuốc.

  • Thời gian dự kiến chọc hút noãn, thời gian cần lấy tinh trùng.

  • Thời gian dự kiến chuyển phôi, khả năng trữ phôi toàn bộ khi có nguy cơ hội chứng quá kích buồng trứng hoặc nội mạc tử cung không thuận lợi.

  • Hỗ trợ pha hoàng thể, theo dõi sau chuyển phôi.

  • Tỷ lệ thành công của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

  • Các tai biến có thể xảy ra.

  • Chi phí điều trị.

Xem chi tiết quy định về tư vấn thụ tinh trong ống nghiệm tại Thông tư 57/2015/TT-BYT có hiệu lực 15/02/2016.

-Khánh Chi -

Gởi câu hỏi

82

Văn bản liên quan