Ấn định thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn NN

Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 10/2020/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

thoi gian lap ho do quyet toan du an hoan thanh su dung von NN, Thong tu 10/2020/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, thời gian lập hồ sơ quyết toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước được quy định tại Điều 21 Thông tư 10/2020/TT-BTC . Thời gian tối đa quy định cụ thể như sau:

Dự án

Quan trọng Quốc gia

Nhóm A

Nhóm B

Nhóm C

Thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt

09 tháng

09 tháng

06 tháng

04 tháng

Thời gian thẩm tra quyết toán

08 tháng

08 tháng

04 tháng

03 tháng

Thời gian phê duyệt quyết toán

01 tháng

01 tháng

20 ngày

15 ngày

Trong đó:

- Thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt được tính từ ngày dự án, công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng đến ngày chủ đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ quyết toán đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán.

- Thời gian thẩm tra quyết toán tính từ ngày cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán nhận đủ hồ sơ quyết toán (theo quy định tại Điều 7 Thông tư này) đến ngày trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

- Thời gian phê duyệt quyết toán tính từ ngày người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán (theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư này) nhận đủ hồ sơ trình duyệt quyết toán dự án hoàn thành của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán (theo quy định tại Điều 19 Thông tư này) đến ngày ban hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Xem chi tiết tại: Thông tư 10/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 10/4/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

144

Văn bản liên quan