Bãi bỏ quy hoạch phát triển công nghiệp dược tại Luật mới

Bãi bỏ quy hoạch phát triển công nghiệp dược tại Luật mới
Kim Linh

Ngày 15/6/2018, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018.

 

Theo đó, bãi bỏ các yêu cầu về quy hoạch phát triển công nghiệp dược, gồm các nội dung sau:

  • Phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; 
  • Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; 
  • Định hướng tập trung, hiện đại hóa và chuyên môn hóa; 
  • Dự báo khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển, hội nhập quốc tế. 

Đối với quy hoạch phát triển sản xuất dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, quy hoạch phát triển nguồn dược liệu làm thuốc và vùng nuôi trồng dược liệu, bãi bỏ thêm các yêu cầu như:

  • Khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên; phù hợp với Điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, sinh thái và Điều kiện tự nhiên, xã hội của từng địa phương; 
  • Định hướng sản xuất, bào chế dược liệu quy mô công nghiệp, phát triển vùng nuôi trồng dược liệu, bảo tồn nguồn gen và phát triển những loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu trên cơ sở tăng cường đầu tư kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, kết hợp với kinh nghiệm truyền thống. 

Xem thêm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Gởi câu hỏi

155

Văn bản liên quan