Bổ sung trường hợp sản phẩm công nghệ TTTT không phải chứng nhận hợp quy

Ngày 15/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Theo đó, Thông tư 15 đã bổ sung trường hợp không phải chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm  thuộc Danh mục nêu tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư 30, cụ thể những trường hợp phải chứng nhận hợp quy như sau:

  • Sản phẩm nhập khẩu theo người hoặc qua đường hàng hóa để sử dụng cho mục đích cá nhân, bao gồm: thiết bị điện tử, công nghệ thông tin; thiết bị đầu cuối cố định và di động mặt đất công cộng đối với các dịch vụ viễn thông và Internet đã được phép cung cấp và sử dụng tại Việt Nam.

  • Sản phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước để trưng bày, triển lãm; làm mẫu phục vụ mục đích nghiên cứu phát triển hoặc làm mẫu cho việc đo kiểm sản phẩm phục vụ chứng nhận hợp quy.

  • Các thiết bị vô tuyến điện của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao; các phóng viên nước ngoài vào hoạt động báo chí ngắn hạn ở Việt Nam; khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư.

  • Các trường hợp được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP.

Xem thêm tại Thông tư 15/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

235

Văn bản liên quan