Các nội dung sử dụng phí cấp mới, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Theo đó, kinh phí thực hiện sản xuất, quản lý và cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân do ngân sách nhà nước bảo đảm bao gồm kinh phí để thực hiện:

 • Mua vật liệu nhựa sản xuất thẻ Căn cước công dân cơ bản;

 • Mua phoi bảo an sản xuất thẻ Căn cước công dân cơ bản;

 • Gia công sản xuất thẻ Căn cước công dân cơ bản;

 • Chuyển phát trả thẻ Căn cước công dân;

 • Dịch vụ bảo trì, thay thế vật tư, linh kiện tiêu hao hệ thống máy in cá thể hóa;

 • Bảo trì hệ thống tại Trung ương;

 • Bảo trì, sửa chữa hệ thống tại các địa phương;

 • In ấn biểu mẫu và các vật tư tiêu hao của hệ thống cấp thẻ Căn cước công dân tại Trung ương và Công an các địa phương;

 • Mua vật liệu tiêu thụ in cá thể hóa thẻ Căn cước công dân;

 • Mua văn phòng phẩm, dụng cụ vật tư văn phòng;

 • Làm thêm giờ của người không hưởng lương;

 • Tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 256/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan