Thông tư 256/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 256/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 256/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 256/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 11/11/2016 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thuế, phí, lệ phí, Hành chính tư pháp

Mục lục Thông tư 256/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Người nộp lệ phí
 • Điều 3. Tổ chức thu lệ phí
 • Điều 4. Mức thu lệ phí
 • Điều 5. Các trường hợp được miễn lệ phí
 • Điều 6. Kê khai, nộp lệ phí
 • Điều 7. Quản lý lệ phí
 • Điều 8. Kinh phí thực hiện sản xuất, cấp và quản lý thẻ Căn cước công dân
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 256/2016/TT-BTC để xử lý: