Cần phải bảo quản tàng thư căn cước công dân

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 10/2016/TT-BCA vào ngày 03/3/2016 quy định cụ thể về việc bảo quản tàng thư căn cước công dân.

Theo đó việc bảo quản tàng thư căn cước công dân được Thông tư 10 hướng dẫn thực hiện như sau:

  • Hồ sơ, tài liệu trong tàng thư căn cước công dân phải được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, bảo đảm không bị ẩm, mốc, có biện pháp phòng, chống cháy, nổ, thiên tai.

  • Tàng thư căn cước công dân phải đảm đảm đủ diện tích để lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu về căn cước công dân và duy trì nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng phù hợp.

  • Tàng thư căn cước công dân được trang bị đầy đủ các thiết bị kỹ thuật, phương tiện bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

  • Cán bộ tàng thư kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị về tình trạng hồ sơ, tài liệu và các trang thiết bị của tàng thư căn cước công dân.

  • Thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo Công an trực tiếp quản lý tàng thư căn cước công dân có trách nhiệm xây dựng nội quy, các văn bản phục vụ cho công tác bảo quản.

Xem chi tiết Thông tư 10/2016/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 18/4/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

71

Văn bản liên quan