Chi tiết quy trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

Thông tư 57/2015/TT-BYT quy định chi tiết một số điều của nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo ban hành ngày 30/12/2015 bởi Bộ Y. Trong đó, nội dung đáng chú ý là các định định về quy trình thụ tinh trong ống nghiệm.

Theo Thông tư 57/2015/TT-BYT, quy trình thụ tinh trong ống nghiệm sẽ được tiến hành như sau:

 • Thăm khám cặp vợ chồng và làm các xét nghiệm cơ bản cần thiết;

 • Đánh giá dự trữ buồng trứng;

 •  Kích thích buồng trứng;

 • Theo dõi sự phát triển nang noãn;

 • Tiêm thuốc giúp trưởng thành nang noãn khi đủ điều kiện;

 • Chọc hút noãn qua đường âm đạo dưới hướng dẫn của siêu âm;

 • Bắt đầu hỗ trợ pha hoàng thể nếu chuyển phôi tươi;

 • Đồng thời lấy tinh trùng của người chồng và chuẩn bị tinh trùng;

 • Cho tinh trùng thụ tinh với noãn theo phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm cổ điển (IVF) hoặc bằng phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI);

 • Nuôi cấy trong tủ cấy CO2;

 • Kiểm tra sự thụ tinh của noãn;

 • Nuôi cấy phôi và theo dõi;

 • Chuyển phôi: có thể phôi ngày 2, ngày 3 hoặc ngày 5 (phôi nang), tùy phác đồ của từng cơ sở thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm;

 • Tiếp tục hỗ trợ pha hoàng thể nếu chuyển phôi tươi;

 • Thử thai bằng định lượng bhCG huyết thanh;

 • Siêu âm đường âm đạo để xác nhận sự phát triển của thai và vị trí thai.

Xem chi tiết quy trình thụ tinh trong ống nghiệm tại Thông tư 57/2015/TT-BYT có hiệu lực 15/02/2016.

-Khánh Chi -

Gởi câu hỏi

146

Văn bản liên quan