Chuyển giao hồ sơ, tài liệu về CCCD trong trường hợp nào?

Mới đây, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 39/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2016/TT-BCA ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tàng thư căn cước công dân.

Theo đó, việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu về căn cước công dân quy định tại Điều 10 Thông tư 10/2016/TT-BCA được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2019/TT-BCA như sau:

chuyen giao ho so tai lieu CCCD, Thong tu 39/2019/TT-BCA

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Trường hợp công dân đã được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân chuyển nơi thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Cơ quan quản lý tàng thư căn cước công dân nơi công dân chuyển đi chuyển bản chính (lưu lại bản sao) hồ sơ, tài liệu về căn cước công dân cho cơ quan quản lý tàng thư căn cước công dân nơi công dân chuyển đến thường trú (Thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu do cơ quan đăng ký, quản lý cư trú gửi đến)

  • Trường hợp công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tại Trung tâm Căn cước công dân quốc gia thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc tại địa phương không phải nơi công dân đăng ký thường trú: cơ quan cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân chuyển bản chính (lưu lại bản sao) hồ sơ, tài liệu về căn cước công dân cho cơ quan quản lý tàng thư căn cước công dân nơi công dân đăng ký thường trú (thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân).

Xem chi tiết tại Thông tư 39/2019/TT-BCA có hiệu lực từ 18/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

74

Văn bản liên quan