Cơ quan có thẩm quyền thẩm tra dự án vốn ngân sách Nhà nước

Theo điều 9 thông tư 09/2016/TT -BTC quy định thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán quy định Với dự án không sử dụng vốn đầu tư công thì chủ đầu tư phê duyệt quyết toán, và người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trước khi phê duyệt Tôi xin được hỏi : Với doanh nghiệp nhà nước (100% vốn nhà nước), với các dự án mà quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp( Chủ tịch kiêm giám đốc), thì thẩm quyền phê duyệt quyết toán là ai?. Cơ quan thẩm tra quyết toán là bộ phận nào trong doanh nghiệp. Tôi đã đọc nhưng chưa được rõ. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, ngoài các dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì người quyết định đầu tư là người phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; đồng thời tại điểm c khoản 2 Điều 9 quy định: “Đối với các dự án còn lại: Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trước khi phê duyệt”.

Như vậy, đối với các dự án do doanh nghiệp nhà nước quyết định đầu tư, người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp tổ chức thẩm tra quyết toán trước khi phê duyệt.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Gởi câu hỏi

388

Văn bản liên quan