Điều kiện thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

Điều kiện thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh
Lê Hải

Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh là cơ sở giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, kỹ năng quân sự.

 

Luật giáo dục quốc phòng và an ninh 2013 quy định trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh bao gồm:

  • Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc nhà trường quân đội;
  • Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc cơ sở giáo dục đại học.

Theo Quyết định 161/QĐ-TTg, cơ sở giáo dục đại học muốn thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Phù hợp với hệ thống nhà trường quân đội, trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học;
  • Đối với các tỉnh biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa: Hằng năm, có từ 2.000 sinh viên trở lên, khu vực khác có từ 5.000 sinh viên trở lên vào học;
  • Có đất đai, cơ sở hạ tầng, giảng đường và cơ sở vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ học tập, rèn luyện, sinh hoạt tập trung theo môi trường quân sự; có thao trường, bãi tập, trường bắn hoặc có điều kiện liên kết thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định;
  • Đội ngũ giảng viên cơ hữu đủ về số lượng, đạt trình độ chuẩn theo quy định của pháp luật và đội ngũ cán bộ quản lý để thực hiện nhiệm vụ.

Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH quy định về thẩm quyền thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng như sau:

  • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập trung tâm thuộc nhà trường quân đội;
  • Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập trung tâm thuộc trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học; Bộ trưởng các Bộ: Công Thương; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 7, Điều 2 Quyết định 161/QĐ-TTg;
  • Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 8, Điều 2 Quyết định 161/QĐ-TTg.

Ngoài ra, quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh phải phù hợp với quy hoạch hệ thống nhà trường quân đội, mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và đáp ứng yêu cầu giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

Căn cứ pháp lý:

Gởi câu hỏi

492

Văn bản liên quan