Giảm thời hạn tập sự hành nghề luật sư còn 12 tháng

Giảm thời hạn tập sự hành nghề luật sư còn 12 tháng
Ngọc Duyên

Đây là quy định mới được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư 2012 được thông qua ngày 20/11/2012.

 

Theo đó, thời gian tập sự hành nghề luật sư là mười hai tháng tính từ ngày đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư, thay vì mười tám tháng như quy định tại Luật Luật sư 2006.

Ngoài ra, thời hạn tập sự hành nghề luật sư đối với các đối tượng đặc biệt được quy định như sau:

  • Giảm hai phần ba thời hạn tập sự, tức là thời gian tập sự giảm còn bốn tháng đối với: Người đã là điều tra viên sơ cấp, thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật;
  • Giảm một nửa thời gian tập sự, tức là thời gian tập sự giảm còn sáu tháng đối với: Người có thời gian công tác ở các ngạch chuyên viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực pháp luật, thẩm tra viên ngành Tòa án, kiểm tra viên ngành Kiểm sát từ mười năm trở lên.

Chi tiết xem tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư 2012 có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.

Gởi câu hỏi

168

Văn bản liên quan