Luật Luật sư sửa đổi 2012

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Luật sư sửa đổi 2012

Tiêu đề: Luật Luật sư sửa đổi 2012 Số hiệu: 20/2012/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 20/11/2012 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Luật Luật sư sửa đổi 2012

 • Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư:
 • 1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 2. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 3. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 4. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 5. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 6. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 7. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 8. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 9. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 10. Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 11. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 12. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 13. Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 14. Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như ...
 • 15. Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 16. Điều 39 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 17. Điều 40 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 18. Điều 45 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 19. Điều 49 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 20. Điều 50 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 21. Điều 60 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 22. Điều 61 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 23. Điều 65 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 24. Điều 67 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như ...
 • 25. Điều 68 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 26. Điều 69 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 27. Điều 70 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 28. Điều 72 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 29. Điều 74 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 30. Điều 76 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 31. Điều 82 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 32. Điều 83 được sửa đổi, bổ sung như sau: được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 33. Điều 89 được sửa đổi, bổ sung nhu sau: được sửa đổi, bổ sung nhu sau:
 • 33. Điều 89 được sửa đổi, bổ sung nhu sau: như sau:
 • 35. Bỏ cụm từ “bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư” quy định tại điểm d khoản 3 Điều 78 của Luật luật ...
 • 36. Bãi bỏ Điều 8, Điều 52 và Điều 63 của Luật luật sư số 65/2006/QH11.
 • 37. Trong Luật luật sư số 65/2006/QH11, cụm từ “tổ chức luật sư toàn quốc” được thay bằng cụm từ “Liên ...
 • Điều 2.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư được Quốc hội ban hành ngày 20/11/2012.

Luật Luật sư sửa đổi đã sửa đổi 33 điều, bổ sung 01 điều và bỏ 03 điều. Một số điểm sửa đổi đáng chú ý ở Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư sửa đổi chính là:

Luật Luật sư năm 2006 quy định thời gian đào tạo nghề luật sư là 06 tháng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư đã điều chỉnh thời gian đào tạo này lên 12 tháng. Bên cạnh đó, thời gian tập sự hành nghề luật sư được rút ngắn từ 18 tháng xuống còn 12 tháng nhằm đảm bảo tổng thời gian đào tạo nghề luật sư và thời gian tập sự hành nghề vẫn là 24 tháng.

Về nghĩa vụ của luật sư, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư bổ sung nghĩa vụ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và các quy định có liên quan trong quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng; có thái độ hợp tác, tôn trọng những người tiến hành tố tụng mà luật sư tiếp xúc khi hành nghề; tham gia tố tụng đầy đủ, kịp thời trong các vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu; thực hiện trợ giúp pháp lý...

Đặc biệt, quy định mới đã bổ sung nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc của luật sư để thường xuyên cập nhật kiến thức, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ luật sư, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế đối với đội ngũ luật sư.

Nếu như ở quy định cũ tại luật Luật sư, bất kỳ luật sư nào có Chứng chỉ hành nghề luật sư và có Thẻ luật sư đều có thể thành lập tổ chức hành nghề luật sư thì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư đã quy định về điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư, cụ thể quy định về số năm kinh nghiệm hành nghề là 02 năm đối với người thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư và điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất của tổ chức hành nghề (trụ sở làm việc) nhằm nâng cao chất lượng hành nghề luật sư.

Ngoài những sửa đổi trên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư hiện hành đã bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm đối với luật sư để nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm pháp lý của luật sư. Các hành vi được bổ sung cụ thể như sau: hướng dẫn khách hàng cung cấp tài liệu, vật chứng giả, sai sự thật; nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích khác khi thực hiện trợ giúp pháp lý cho các khách hàng thuộc đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; từ chối vụ, việc đã đảm nhận theo yêu cầu của tổ chức trợ giúp pháp lý, của các cơ quan tiến hành tố tụng, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc theo quy định của pháp luật; có lời lẽ, hành vi xúc phạm cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình tham gia tố tụng; tự mình hoặc giúp khách hàng thực hiện những hành vi trái pháp luật nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian hoặc gây khó khăn, cản trở hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước khác.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Luật sư sửa đổi 2012 để xử lý:
 • Đang cập nhật