HS đề nghị chấp thuận CS đào tạo thẩm tra viên ATGT đường bộ

Nghị định 125/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 19/9/2018. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 64/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo đó, Nghị định này đã sửa đổi thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ đã được bổ sung trước đó tại Điều 12b Nghị định 64/2016/NĐ-CP, cụ thể, theo quy định sửa đổi tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định 125/2018/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị chấp thuận cơ sở đào tạo được lập thành 01 bộ, bao gồm:

  • Công văn đề nghị chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ theo mẫu;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ hoặc Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
  • Kê khai về cơ sở vật chất;
  • Danh sách giảng viên, trong đó có kê khai về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động nghề nghiệp

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng bổ sung quy định mới về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ tại Điều 12h như sau:

  • Thực hiện đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ theo chương trình khung do Bộ Giao thông vận tải ban hành;
  • Lưu trữ hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật về lưu trữ;
  • Bố trí người phụ trách khóa học có kinh nghiệm trong việc tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn hoặc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực giao thông vận tải

Xem thêm các nội dung tại: Nghị định 125/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 64/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành ngày 19/9/2018.  

Gởi câu hỏi

193

Văn bản liên quan