Khi nào bị đình chỉ tuyển sinh chương trình chất lượng cao?

Đây là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành ngày 18/7/2014.

Theo đó, Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT quy định cơ sở đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh chương trình chất lượng cao (CTCLC) khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

  • Không bảo đảm một trong các tiêu chí xác định CTCLC được quy định tại Chương II của Quy định này;

  • Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

  • Không đạt tiêu chuẩn tại kỳ kiểm định chất lượng giáo dục được quy định tại khoản 5 Điều 13 của Quy định này;

  • Không đạt tiêu chuẩn tại kỳ kiểm định CTCLC được quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 12 của Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT;

Bên cạnh đó, Thông tư 23 cũng nhấn mạnh quyết định đình chỉ tuyển sinh CTCLC phải được xác định rõ lý do đình chỉ tuyển sinh, thời hạn đình chỉ tuyển sinh, các biện pháp cụ thể đảm bảo quyền lợi của sinh viên, giảng viên.

Xem quy định liên tại Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 01/9/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

60

Văn bản liên quan