Khoảng thời gian tối thiểu giữa các lần hiến máu là bao lâu?

Gần đây, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành Thông tư 26/2013/TT- BYT hướng dẫn hoạt động truyền máu.

Hiện nay, người hiến máu là người đủ điều kiện hiến máu theo quy định tại Thông tư 26/2013/TT-BYT và tự nguyện hiến máu toàn phần hoặc một số thành phần máu.

khoang thoi gian toi thieu giua cac lan hien mau, Thong tu 26/2013/TT- BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Điều 6 Thông tư 26/2013/TT- BYT quy đinh chặt chẽ về khoảng thời gian tối thiểu giữa các lần hiến máu và các thành phần máu mà người hiến máu cần phải tuân thủ, cụ thể như sau:

  • Khoảng thời gian tối thiểu giữa hai lần liên tiếp hiến máu toàn phần hoặc khối hồng cầu bằng gạn tách là 12 tuần.

  • Khoảng thời gian tối thiểu giữa hai lần liên tiếp hiến huyết tương hoặc hiến tiểu cầu bằng gạn tách là 02 tuần.

  • Hiến bạch cầu hạt trung tính hoặc hiến tế bào gốc bằng gạn tách máu ngoại vi tối đa không quá ba lần trong 07 ngày.

  • Trường hợp xen kẽ hiến máu toàn phần và hiến các thành phần máu khác nhau ở cùng một người hiến máu thì khoảng thời gian tối thiểu giữa các lần hiến được xem xét theo loại thành phần máu đã hiến trong lần gần nhất.

Trong đó, gạn tách (apheresis) thành phần máu được hiểu là kỹ thuật để lấy một hoặc nhiều thành phần máu trực tiếp từ người hiến thành phần máu.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 26/2013/TT- BYT có hiệu lực từ 15/11/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

65

Văn bản liên quan