Mới: Thủ tục sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng cùng tỉnh, TP

Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành Thông tư 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng.

Theo đó, xe máy chuyên dùng được mua bán, cho, tặng, thừa kế trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện thủ tục đăng ký sang tên chủ sở hữu theo quy định tại Điều 10 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT, cụ thể sau đây:

thu tuc sang ten chu so huu xe may chuyen dung cung tinh, Thong tu 22/2019/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất, về hồ sơ đăng ký sang tên chủ sở hữu bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu số 2 của Phụ lục 2 được ban hành kèm theo Thông tư này;

  • Bản chính giấy tờ xác định quyền sở hữu theo quy định tại Điều 3 Thông tư này trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 19 của Thông tư này;

  • Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

Thứ hai, về trình tự thực hiện

  • Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng lập 01 (một) bộ hồ sơ như trên nộp trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng đã đăng ký;

  • Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và có kết quả thông báo cho chủ sở hữu trong thời gian tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

    • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Sở Giao thông vận tải hướng dẫn chủ sở hữu bổ sung, hoàn thiện lại;

    • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 6 của Thông tư này;

  • Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra: trường hợp kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng theo tên của chủ sở hữu mới, giữ nguyên biển số cũ đã cấp, cắt góc phía trên bên phải Giấy chứng nhận đăng ký của chủ sở hữu cũ, vào Sổ quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 22/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/8/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

22

Văn bản liên quan