Nghị định 111/2018/NĐ-CP: Làm thế nào để tổ chức ngày hưởng ứng?

Ngày 31/8/2018 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghi định 145/2013/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, để được tổ chức ngày hưởng ứng thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau:

  • Việt Nam tham gia các Điều ước quốc tế hoặc những sự kiện được cộng đồng quốc tế kêu gọi tham gia;
  • Chủ đề của ngày hưởng ứng có tính cần thiết, đáp ứng yêu cầu ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương.

Theo quy định tại Nghị định 111, kế hoạch tổ chức ngày hưởng ứng phải nêu rõ quy mô, thời gian, địa điểm, hình thức, nội dung chương trình.

Khi thỏa mãn các điều kiện trên, kế hoạch tổ chức ngày hưởng ứng sẽ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể:

  • Ngày hưởng ứng quy mô quốc gia do bộ quản lý ngành, lĩnh vực phê duyệt;
  • Ngày hưởng ứng quy mô cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Nghị định 111/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

-Thanh Lâm-

Gởi câu hỏi

427

Văn bản liên quan