• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Nghị định 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 111/2018/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Đây là nội dung mới được Chính phủ quy định tại Nghị định 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

 

Theo đó, không tổ chức lễ kỷ niệm của các ngày thành lập, ngày truyền thống theo năm khác mà chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động thiết thực.

Như vậy, các cơ quan ban ngành chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm theo năm tròn và việc tổ chức được thực hiện như sau:

  • Cơ quan cấp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức trong đó xác định thời gian, địa điểm, chương trình và thành phần của lễ kỷ niệm;

  • Bộ trưởng, người đứng đầu ngành cơ quan TW phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của bộ, ngành;

  • Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức của cấp tỉnh và tại các địa phương;

  • Người đứng đầu bộ, ngành, cấp tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức lễ kỷ niệm theo kế hoạch đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm về việc tổ chức lễ kỷ niệm đó.

Nghị định 111/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

Từ khóa: Nghị định 111/2018/NĐ-CP

459

Thành viên
Đăng nhập bằng Google