Nghĩa vụ của thương nhân tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

Những năm trở lại đây, nước ta đã gia nhập khá nhiều các tổ chức quốc tế liên quan đến hoạt động thương mại. Vì thế, việc điều chỉnh pháp luật thương mại trong nước sao cho phù hợp trong thời đại mới là một điều tất yếu. Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Theo đó, thương nhân tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

1. Nghĩa vụ của thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại:

  • Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại với cơ quan quản lý nhà nước;
  • Có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, phản ánh của người tiêu dùng hoặc tổ chức, cá nhân về hội chợ, triển lãm thương mại; về hàng hóa trưng bày tại hội chợ, triển lãm thương mại;
  • Cung cấp đến thương nhân tham gia đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến việc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, các hoạt động trong khuôn khổ hội chợ, triển lãm thương mại ngoài hoạt động trưng bày hàng hóa;
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 139, Điều 140 Luật thương mại.

2. Nghĩa vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại:

  • Chịu trách nhiệm hoàn toàn về hàng hóa, dịch vụ được trưng bày tại hội chợ, triển lãm thương mại;
  • Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hàng hóa trưng bày cho đơn vị tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp;
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 138, Điều 139 Luật thương mại.

Nghị định 81/2018/NĐ-CP  có hiệu lực ngày 15/7/2018, thay thế Nghị định 37/2006/NĐ-CP.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

758

Văn bản liên quan