Người hiến máu được hưởng những quyền lợi gì?

Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Thông tư 26/2013/TT- BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn hoạt động truyền máu.

Theo đó, Bộ Y tế quy định các quyền lợi dành cho người hiến máu là người đủ điều kiện hiến máu theo quy định tại Điều 12 Thông tư 26/2013/TT- BYT và tự nguyện hiến máu toàn phần hoặc một số thành phần máu, cụ thể sau đây:

quyen loi nguoi hien mau, Thong tu 26/2013/TT- BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Được cung cấp thông tin về các dấu hiệu, triệu chứng bệnh lý do nhiễm các vi rút viêm gan, HIV và một số bệnh lây truyền qua đường máu khác.

  • Được giải thích về quy trình lấy máu, các tai biến không mong muốn có thể xảy ra, các xét nghiệm sẽ thực hiện trước và sau khi hiến máu.

  • Được bảo đảm bí mật về kết quả khám lâm sàng, kết quả xét nghiệm; được tư vấn về các bất thường phát hiện khi khám sức khoẻ, hiến máu; được hướng dẫn cách chăm sóc sức khoẻ; được tư vấn về kết quả xét nghiệm bất thường theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 Thông tư 26/2013/TT- BYT.

  • Được chăm sóc, điều trị khi có các tai biến không mong muốn xảy ra trong và sau hiến máu theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 26/2013/TT- BYT. Được hỗ trợ chi phí chăm sóc, điều trị khi có các tai biến không mong muốn xảy ra trong và sau hiến máu. Kinh phí để hỗ trợ chăm sóc điều trị người hiến máu theo quy định tại Khoản này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

  • Được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định tôn vinh, khen thưởng và bảo đảm các quyền lợi khác về tinh thần, vật chất của người hiến máu theo quy định của pháp luật.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 26/2013/TT- BYT có hiệu lực từ 15/11/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

55

Văn bản liên quan