Phân công nhiệm vụ và hướng dẫn trong tình huống khẩn cấp

Thông tư 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam được ban hành ngày 28/7/2017.

Một trong những nội dung cơ bản được quy định tại văn bản này là việc phân công nhiệm vụ và hướng dẫn trong tình huống khẩn cấp. Cụ thể:

1. Trên tàu phải lập Bảng phân công nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp khi có báo động chung và báo yên.

2. Trong Bảng phân công phải quy định rõ:

  • Tín hiệu báo động chung và báo yên;
  • Nhiệm vụ chung của mỗi thuyền viên và hành khách khi có báo động;
  • Vị trí tập trung và nhiệm vụ cụ thể của mỗi thuyền viên, hành khách khi có báo động đối với từng loại báo động trên tàu;
  • Thành viên của các đội chỉ huy, đội buồng máy, đội ứng phó, đội hỗ trợ, an ninh, y tế và trật tự (trên các tàu khách) và nhiệm vụ của từng đội khi có báo động;
  • Người thay thế các vị trí chủ chốt và người phụ trách vận hành thiết bị cứu sinh, cứu hỏa.

3. Bảng phân công phải được niêm yết ở các hành lang, buồng lái, buồng điều khiển máy, nơi tập trung thuyền viên và hành khách.

Đây là nội dung được quy định tại Điều 40 Thông tư 23/2017/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017. 

Gởi câu hỏi

851

Văn bản liên quan