Quy định mới về mốc, bảng phân định rừng trên thực địa

Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành quy định về phân định ranh giới rừng. Văn bản thay thế Quyết định 3031/1997/QĐ-BNNPTNT.

Theo quy định tại Thông tư 31, mốc, bảng được dùng để phân định rừng trên thực địa được quy định như sau:

Quy định về mốc

  • Mốc làm bằng bê tông cốt thép đảm bảo bền vững, chắc chắn, có tiết diện hình chữ nhật, kích thước mốc: cao 100 cm, rộng 30 cm, dày 12 cm, có đế dùng để cắm mốc.
  • Mốc ghi tên chủ rừng, loại rừng và số hiệu mốc. Phần mốc nổi trên mặt đất sơn màu trắng, chữ số được viết trên mặt bên của mốc, cách mặt trên của mốc 3 cm; chữ in hoa đều nét, cỡ chữ cao 3 cm, rộng 2 cm bằng sơn đỏ.

Quy định về bảng

  • Bảng làm bằng bê tông cốt thép đảm bảo bền vững, chắc chắn, kích thước cao 100 cm, rộng 150 cm, dày 5 cm.
  • Bên trái bảng thể hiện sơ đồ khu rừng, bên phải ghi tên khu rừng và nội dung yêu cầu quản lý, bảo vệ rừng.

Lưu ý: Đối với những nơi đã cắm mốc, bảng khác với quy định trên vẫn được tiếp tục sử dụng mốc, bảng cũ.

Xem thêm tại Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

138

Văn bản liên quan