Quy định về khối lượng kiến thức, thời gian đào tạo bổ sung ngành y tế

Thông tư 42/2018/TT-BYT đã được Bộ Y tế ban hành quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp.

Theo đó, tùy vào từng chuyên môn khác nhau thì sẽ có khối lượng kiến thức, thời gian và nội dung đào tạo bổ sung khác nhau, cụ thể:

1. Đối với ngành Y khoa:

Khối lượng kiến thức tối thiểu và nội dung đào tạo bổ sung là 48 tín chỉ tương ứng với 18 tháng học tập trung, trong đó:

 • Khối lượng kiến thức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Nội, Ngoại, Sản, Nhi: 32 tín chỉ;
 • Khối lượng kiến thức chuyên khoa hệ nội: 05 tín chỉ;
 • Khối lượng kiến thức chuyên khoa hệ ngoại: 05 tín chỉ;
 • Khối lượng kiến thức y học dự phòng và y tế công cộng: 06 tín chỉ.

2. Đối với ngành Răng Hàm Mặt:

Khối lượng kiến thức tối thiểu và nội dung đào tạo bổ sung là 40 tín chỉ tương ứng với 12 tháng học tập trung, trong đó:

 • Khối lượng kiến thức Nha khoa cơ sở: 06 tín chỉ;
 • Khối lượng kiến thức Nha khoa phục hồi: 15 tín chỉ;
 • Khối lượng kiến thức Nha khoa dự phòng: 10 tín chỉ;
 • Khối lượng kiến thức Bệnh lý và phẫu thuật Miệng - Hàm mặt: 09 tín chỉ.
 • Khối lượng kiến thức tự chọn thuộc lĩnh vực chuyên ngành Răng Hàm Mặt: 10 tín chỉ

3. Đối với ngành Y học cổ truyền:

Khối lượng kiến thức tối thiểu và nội dung đào tạo bổ sung là 40 tín chỉ tương ứng với 12 tháng học tập trung, trong đó:

 • Khối lượng kiến thức về Điều dưỡng: 02 tín chỉ;
 • Khối lượng kiến thức về thực hành tiền lâm sàng: 03 tín chỉ;
 • Khối lượng kiến thức chuyên ngành thuộc lĩnh vực Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Hồi sức cấp cứu, Phục hồi chức năng: 28 tín chỉ;
 • Khối lượng kiến thức chuyên ngành về Y học cổ truyền: 07 tín chỉ.

Xem thêm tại Thông tư 42/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

209

Văn bản liên quan