Quy định về việc sử dụng tần số vô tuyến điện

Nội dung này được quy định tại Thông tư 37/2017/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 07/12/2017 nhằm quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM.

Theo đó việc ấn định và sử dụng tần số vô tuyến điện được Thông tư 37 quy định thực hiện như sau:

  • Vùng phủ sóng phát thanh FM được tính toán với mức cường độ trường tối thiểu quy định, tỷ số bảo vệ tín hiệu trên nhiễu được thực hiện theo quy định ban hành trong phụ lục kèm Thông tư 37.

  • Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phủ sóng phát thanh FM và bảo vệ khỏi nhiễu có hại trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó. Riêng Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được phủ sóng sang địa bàn thuộc các tỉnh, thành phố khác nhưng không được gây nhiễu có hại cho các hệ thống phát thanh FM khác đã được phân bổ kênh tần số theo quy định.

  • Đài phát sóng phát thanh FM cấp huyện được phủ sóng phát thanh FM và bảo vệ khỏi nhiễu có hại trong phạm vi địa giới hành chính của huyện đó.

  • Trên cơ sở không gây nhiễu có hại cho các đài phát sóng phát thanh FM của Đài Tiếng nói Việt Nam và của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang hoạt động hoặc đã được phân bổ kênh tần số, các đài phát sóng phát thanh FM cấp huyện được xem xét ấn định kênh tần số tại các đoạn băng tần theo thứ tự.

  • Đài phát sóng phát thanh FM phải sử dụng anten có hướng tính phù hợp để phủ sóng hiệu quả và không gây nhiễu có hại tới các đài phát sóng phát thanh FM và các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác.

  • Đài phát sóng phát thanh FM ở khu vực biên giới phải sử dụng anten có hướng tính phù hợp để bảo đảm vùng phủ sóng tuân theo thỏa thuận về phối hợp tần số biên giới giữa Việt Nam với nước láng giềng.

  • Đài phát sóng thử nghiệm, đài phát sóng phát thanh FM kênh chương trình đặc thù, đài phát lại phát thanh FM phủ sóng vùng lõm, vùng sâu, vùng xa được ấn định kênh tần số theo từng trường hợp trên cơ sở không gây nhiễu có hại cho đài phát sóng phát thanh FM khác đã được phân bổ kênh tần số theo quy định.

Xem chi tiết Thông tư 37/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 23/01/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

77

Văn bản liên quan