Thông tư 37/2017/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 37/2017/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 37/2017/TT-BTTTT về Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 37/2017/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn Ngày ban hành: 07/12/2017 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 37/2017/TT-BTTTT về Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY HOẠCH SỬ DỤNG KÊNH TẦN SỐ PHÁT THANH FM
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc phân bổ kênh tần số
 • Điều 3. Quy định về phân kênh, phân bổ kênh tần số phát thanh FM
 • Điều 4. Quy định về ấn định và sử dụng tần số vô tuyến điện
 • Điều 5. Bổ sung kênh tần số đối với trường hợp đặc biệt
 • Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 7. Tổ chức thực hiện
 • Điều 8. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC I BẢNG PHÂN KÊNH TẦN SỐ CHO PHÁT THANH FM
 • PHỤ LỤC II BẢNG PHÂN BỔ KÊNH TẦN SỐ ĐỂ PHÁT SÓNG PHÁT THANH FM CÁC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH THUỘC ĐÀI TIẾNG ...
 • PHỤ LỤC III BẢNG PHÂN BỔ KÊNH TẦN SỐ ĐỂ PHÁT SÓNG PHÁT THANH FM KÊNH CHƯƠNG TRÌNH THUỘC ĐÀI PHÁT THANH ...
 • PHỤ LỤC IV THAM SỐ TÍNH TOÁN ẤN ĐỊNH KÊNH TẦN SỐ CHO PHÁT THANH FM
 • PHỤ LỤC V THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC ĐOẠN BĂNG TẦN ĐỂ XEM XÉT, ẤN ĐỊNH CHO ĐÀI PHÁT SÓNG PHÁT THANH FM CẤP HUYỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 37/2017/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 37/2017/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 37/2017/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 37/2017/TT-BTTTT

Đang cập nhật