Thay đổi phương thức chứng nhận hợp quy sản thẩm ngành công nghệ TTTT

Thông tư 15/2018/TT-BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Theo quy định mới, việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo Phương thức 1 và Phương thức 5 tại Điều 5 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN, cụ thể như sau:

Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình.

  • Phương thức này áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước của các đơn vị đã có chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và sản phẩm nhập khẩu.

Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

  • Phương thức này áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước của các đơn vị chưa có chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.

Xem thêm biện pháp công bố hợp quy tại Thông tư 15/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

189

Văn bản liên quan