Thông tư 09: Cơ quan nào có thẩm quyền quản lý nhà công vụ?

Đây là một trong các nội dung quan trọng được đề cập tại Thông tư 09/2015/TT-BXD hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ.

Theo đó, Thông tư 09/2015/TT-BXD quy định các cơ quan sau đây sẽ có thẩm quyền quản lý nhà ở công vụ:

  • Đối với nhà ở công vụ của Chính phủ được đầu tư xây dựng mới hoặc mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ để bố trí cho thuê cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan Trung ương thì Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý nhà ở công vụ.

  • Đối với nhà ở công vụ mà Bộ, ngành Trung ương đang quản lý thì Văn phòng Bộ hoặc đơn vị có chức năng quản lý nhà của Bộ, ngành đó là cơ quan quản lý nhà ở công vụ.

  • Đối với nhà ở công vụ của địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý thì Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà ở công vụ; đối với quỹ nhà ở công vụ của địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã quản lý thì Phòng có chức năng quản lý nhà của Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan quản lý nhà ở công vụ.

Xem thông tin chi tiết tại Thông tư 09/2015/TT-BXD có hiệu lực ngày 16/02/2016.

- Khánh Chi -

Gởi câu hỏi

54

Văn bản liên quan