Thông tư 17/2019/TT-BXD: Đo bóc khối lượng xây dựng công trình theo nhóm

Đây là một trong các nội dung đáng chú ý tại Thông tư 17/2019/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

Theo đó, Điều 7 Thông tư 17/2019/TT-BXD quy định danh mục nhóm công tác, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình được lựa chọn trên cơ sở mục tiêu thực hiện công việc chính trong quá trình xây dựng.

do boc khoi luong xay dung cong trinh theo nhom cong tac, Thong tu 17/2019/TT-BXD

Hình minh họa (nguồn internet)

Về đơn vị tính:

- Xác định phù hợp với loại công tác xây dựng chính, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận của công trình, đảm bảo thuận tiện nhất trong việc đo đếm trên bản vẽ hoặc ngoài thực địa khi xây dựng công trình và phải phù hợp với đơn vị tính theo định mức đã được công bố (nếu có).

- Đối với những nhóm công tác, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình đã có trong danh mục định mức, đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành thì tên gọi, đơn vị tính ghi trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng, Bảng tổng hợp khối lượng công tác xây dựng công trình, hạng mục công trình phù hợp với tên gọi, đơn vị tính trong tập định mức, đơn giá ban hành.

Khối lượng đo bóc theo nhóm công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình được thực hiện theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên cơ sở kích thước, số lượng và thống kê trong hồ sơ thiết kế của công trình, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình.

Xem thêm tại: Thông tư 17/2019/TT-BXD có hiệu lực từ 15/02/2020.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

236

Văn bản liên quan