Thủ tục đăng ký mẫu séc trắng theo Thông tư 22/2015/TT-NHNN

Ngày 20/11/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư 22/2015/TT-NHNN quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc.

Theo Thông tư 22/2015/TT-NHNN, việc đăng ký mẫu séc trắng được thực hiện theo thủ tục như sau:

  • Ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước khi in séc trắng để cung ứng cho khách hàng phải thực hiện đăng ký mẫu séc trắng tại Ngân hàng Nhà nước. Tổ chức cung ứng séc nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán) 01 bộ hồ sơ đăng ký mẫu séc trắng, hồ sơ bao gồm:

    • Giấy đề nghị đăng ký mẫu séc trắng;

    • Mẫu thiết kế của tờ séc trắng, gồm: kích thước, màu sắc, các yếu tố chi tiết của tờ séc trắng;

    • Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao không có chứng thực xuất trình kèm bản chính để đối chiếu Giấy phép hoạt động của tổ chức cung ứng séc hoặc bản sao không có chứng thực đối với trường hợp đăng ký từ lần thứ hai trở đi.

  • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận về việc đăng ký mẫu séc trắng của tổ chức cung ứng séc.

Xem xét các quy định cụ thể tại Thông tư 22/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 12/01/2016.

- Mạnh Cường -

Gởi câu hỏi

379

Văn bản liên quan