Trong thời gian nghỉ phép hằng năm thì chưa xem xét kỷ luật

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 192/2016/TT-BQP quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng.

Theo quy định tại Thông tư 192/2016/TT-BQP, những trường hợp sau đây sẽ chưa xem xét kỷ luật trong Bộ Quốc phòng:

  • Trong thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng;
  • Trong thời gian điều trị có xác nhận của cơ sở quân y hoặc cơ sở y tế;
  • Trong thời gian hưởng chế độ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng;
  • Đang trong thời gian chờ kết quả giải quyết cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật.

Cũng theo Thông tư 192/2016/TT-BQP, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được miễn trách nhiệm kỷ luật

  • Mất năng lực hành vi dân sự khi vi phạm pháp luật nhà nước, điều lệnh, điều lệ quân đội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
  • Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm pháp luật nhà nước, điều lệnh, điều lệ quân đội trong trường hợp phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết và do sự kiện bất ngờ;
  • Chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy cấp trên hoặc phân công nhiệm vụ của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

Xem quy định về khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật tại Thông tư 192/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan